Verksted

Slik er vår prosess

Prosess

Vi drives av å skape gode, kreative og nyskapende løsninger.

Guy doing things!

I tett dialog med kunden skaper vi vakre løsninger som varer.

Vi er alltid på lag med kundene våre, og setter en transparent produksjonsprosess høyt.

Vi følger prosjektet ditt tett gjennom hele prosessen, og drives av å bli utfordret i samarbeid med deg.

Her kan du lese litt mer om hvordan det er å jobbe med oss.

1

1 — Forstå behov

Vi drives av å forstå dine ønsker, slik at vi kan bruke kreativiteten vår til å skape gode løsninger og realisere drømmeprosjektet ditt.

For å få en best mulig dialog og innsikt anbefaler vi å starte med et uforpliktende møte hos oss. Her får kunden omvisning rundt i verkstedet, møte medarbeiderne bak produksjonen og kjenne på de ulike materialvalgene vi tilbyr.

Basert på den første samtalen lager vi et budsjett med priseksempler på ønskelige materialer og alternativer. Når du godkjenner skissen, er vi klare til å gå videre til neste fase.

1

Skuffeinnredning til små og store kniver med egen plass til skjerpestål.

2
3

2 — Design og planlegging

Vi lager et videreutviklet skisseforslag, og tar en gjennomgang av den sammen med deg. Her ser vi mer konkret på materialprøvene, og blir enige om detaljer eller endringer.

Etter 15 års erfaring har vi opparbeidet en god teknisk forståelse for hvordan utnytte ulike tresorter best mulig. Vi fritegner i 3D, noe som skaper en intuitiv, effektiv og kreativ prosess, og som ofte genererer nye løsninger for kundene våre.

Basert på dine tilbakemeldinger gjør vi forbedringer i skissen og tar en ny gjennomgang. Antall møter og revideringer varierer fra prosjekt til prosjekt, men denne prosessen går frem til du godkjenner forslaget. Når kunden er fornøyd, blir neste steg å dra til byggeplass for oppmåling, slik at vi kan lage arbeidstegninger som brukes i selve produksjonen.

1
2

Nøyaktighet i hver detalj.

3 — Produksjon og montering

Et sammensatt team fra oss følger prosjektet tett, oversikt over alle fasene av produksjonen, og holder deg fortløpende oppdatert.

Det er de samme folkene som produserer, monterer og sørger for en god overlevering til deg.

Eierskapet hos de ansatte er stort og stoltheten rundt det ferdige resultatet enda større. Det mener vi er et viktig bidrag for et vellykket resultat.